Home

SETS

SKANDINAVISK ELEKTRISK TRANSPORT SYSTEM

SETS


 

Skandinavisk Elektrisk Transport System


Skandinavisk Elektrisk Transport System (SETS) er et for-projekt under EU's Interreg-ØKS program.

 

Projektets mål er at skabe fundamentet for en bredere udbredelse af miljørigtige transportløsninger indenfor KASK-regionen.

 

Udbredelsen af miljørigtige energiløsninger i transportsektoren i KASK-regionen kræver et tæt samarbejde mellem offentlige aktører, kommuner, havne og det private erhvervsliv. Havnene og transportcentre er centrale nøglepunkter i regionens infrastrukturelle transportsystem, hvorfor de aktører, som er involveret omkring disse nøglepunkter, er for-projektets primære målgruppe.

 

I regi af SETS-projekt gennemføres forberedende analyser og studier af mulighederne for at fremme udbredelsen af miljørigtige energiløsninger, baseret på højenergi-batterier, i KASK-regionens infrastrukturelle nøglepunkter i relation til havne og den maritime sektor.

 

SETS-projektet skal desuden bane vejen for at samle relevante aktører indenfor KASK-området om et fælles tværnationalt udviklingsprojekt.

PROJEKTETS RESULTATER

 

I regi af SETS-forprojektet er der blevet afdækket en række potentielle samarbejder/cases omkring afprøvning af højenergibatterier i forskellige transportsystemer, og der er etableret partnerskaber bestående af relevante aktører, som ønsker at fokusere på miljøvenlige omstillinger i transportsektoren, særligt i relation til batterier og havneinfrastruktur.

 

Der er ligeledes skabt et overblik over igangværende initiativer og tiltag på området inden for KASK-regionen, med henblik på at knytte samarbejdsrelationer og synergier til de bedste og stærkeste initiativer.

 

Via de beskrevne cases er identificeret forskellige modeller for, hvordan man bedst og hurtigst sikrer en miljøvenlige omstilling i transportsektoren, særligt i relation til batterier og havneinfrastruktur, og i samarbejde med de identificerede partnere er udarbejdet et grundlag for en hovedprojektansøgning, der kan understøtte et fortsat arbejde med den konkrete omstilling af regionens havnetransportcentre til mere miljørigtige driftsformer.

BAG OM SETS

SETS-projektet er bevilget under EUs Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak program

og er gennemført i perioden 15.11.2017 til 30.06.2018

4 partnere står bag SETS-projektet:

Energibyen Frederikshavn (DK)    Grenen Maskinfabrik (DK)    Skagen Uddannelsescenter (DK)    Sotenäs Kommun (SV)

INFO


 

For yderligere information kontakt:

KONTAKT DANMARK


Poul Rask Nielsen

projektchef

Energibyen Frederikshavn

prni@frederikshavn.dk

+45 98 45 90 23

KONTAKT SVERIGE


Lars Bennersten

utredare

Sotenäs kommun

lars.bennersten@sotenas.se

+46 523 66 46 25

© Copyright. All Rights Reserved.